Obchodní podmínky pro individuální hosty.

AKTUÁLNÍ POČASÍ

Aktuální čas--:--:--

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

SMLUVNÍ PODMÍNKY:

Ceny: Cena je účtována v Kč. Cena zahrnuje snídani a DPH. V ceně ubytování není zahrnuta Městská daň ve výši 0.60 € na osobu za noc a Poplatek obci ve výši 0.25 € na osobu za noc. Bude-li některý z poplatků či daní navýšen v souvislosti s danou rezervací, smluvní částka vzroste o vzniklý rozdíl. V případě navýšení některých daní a poplatků v průběhu trvání smlouvy, budou ceny navýšeny o rozdílnou částku. Cena uváděná v eurech je orientační, výsledná cena v eurech je stanovena dle Fakturace, cena v Eurech je placena na EUR účet hotelu. Při platbě v EUR může být připočten poplatek za převod dle platného sazebníku Komerční banky, a.s. Veškeré bankovní poplatky související s finančními transakcemi a se směnou měn jdou k tíži plátce.

Systém slevy pro děti: Děti do 6 let zdarma na pokoji rodičů včetně snídaně bez nároku na lůžko, možnost zajištění dětské postýlky dle požadavku klienta, 50% sleva pro děti ve věku 6 – 11 let.

Zvířata: 300,- Kč / noc

Parkování osobní automobil, moto: 275,-Kč/den

Storno podmínky pro individuální hosty:

Storno více než 24 hodin před příjezdem je bezplatné. V případě storna v období 24 hodin před příjezdem je účtován storno poplatek ve výši 100% sjednané částky ubytování za první noc.

Check-in: Je možný od 15.00 hod. V případě požadavku na dřívější check-in se o této možnosti informujte nejpozději s jednodenním předstihem před termínem příjezdu a to na reservačním oddělení hotelu. Podle aktuální obsazenosti hotelu Vám tato mimořádná služba dřivějšího check-in může být poskytnuta. Tato služba však následně není v žádném případě automaticky nárokována a tímto zaručena.

Check-out: do 11.00 hod., Pozdní Check-Out na vyžádání (nemusí být umožněn).

Garance rezervace: Rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 18.00 hod v den příjezdu. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu oznamte tuto skutečnost 1 den před plánovaným příjezdem. V objednávce rezervace musí být uvedeno číslo kreditní karty (Eurocard, Mastercard, Visa, American Express, Diners Club), kterou bude uhrazen případný storno poplatek způsobem "NO SHOW".

Odpovědnost za škodu: Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech ve vlastnictví společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., za jejich odcizení, zničení či ztrátu klienty odběratele nese odběratel, s čímž odběratel souhlasí. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. je oprávněna provést úhradu způsobené škody způsobem nedojezdu (“NO SHOW“), a to prostřednictvím kreditní karty (Eurocard, Mastercard, Visa, American Express, Diners Club), jejíž číslo bylo odběratelem uvedeno v objednávce služeb. Odběratel je oprávněn nejpozději do 15 dní ode dne úhrady způsobené škody tuto provedenou úhradu reklamovat.

Rozhodčí doložka: Odběratel je povinen uhradit veškeré platby vynakládané v souvislosti s touto smlouvou přímo společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a pokud by některý náklad nesla společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., uhradí společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. takovou platbu nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.

O soudních a správních popl. rozhoduje při každém sporu soud dle zákona, náklady na právní služby, notáře apod. jsou však poplatky související se smlouvou.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., IČO: 261 90 095, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00, DIČ CZ26190095, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6653, adresa pro doručování elektronické pošty: jvondracek@bellevuehotels.cz, telefonní číslo: + 420 777 715 384;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušné objednávce. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

POKOJE OD

1400 .00 CZK

FLEXIBILNÍ CENY SE SNÍDANÍ

Privacy Policy:

Zásady ochrany soukromí ve společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.

Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. považuje otázku ochrany Vašeho soukromí za velmi vážnou a zásadní. Tyto Zásady ochrany soukromí jsme vytvořili proto, abychom Vás mohli lépe seznámit s informacemi, které požadujeme od hotelových hostů, a návštevníků našich stránek a se způsobem jak s těmito informacemi nakládáme, aby mohly lépe posloužit potřebám našich hostů.

Co jsou osobní informace?

Pojem „osobní informace" se vztahuje k jakýmkoliv informacím, které mohou být použity k identifikaci Vaší osoby jako jedince. Může se mimo jiné jednat o Vaše jméno, adresu, věk, pohlaví.

Proč sbíráme osobní informace?

1. Abychom našim hostům poskytli perfektní služby

Osobní informace se sbírají proto, že nám pomáhají při vytváření Vaší rezervace a poskytování služeb, které požadujete, abychom si byli jisti, že splníme Vaše potřeby, když u nás budete přebývat a/nebo abychom Vás mohli kontaktovat ohledně situací, které mohou vzniknout v souvislosti s Vaším pobytem u nás.

2. Abychom mohli průběžně informovat naše hosty

Osobní informace, které nám poskytnete, můžeme využít k zasílání novinek o našem hotelu a k tomu, abychom mohli Vás mohli upozornit na propagační akce, informovat Vás o nabídkách nebo poskytnout další informace, které by Vás mohly zajímat. Nechcete-li dostávat informace od společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. můžete uvést na registrační kartě při pobytu u nás nebo můžete tuto informaci sdělit e-mailem na: info@bellevuehotels.cz.

Jak jsou osobní informace sbírány?

1. Na našich webových stránkách.

A. Při počátečním přístupu na naše stránky

Když navštívíte naše webové stránky, je Vám přidělena „cookie", a Vašemu počítači je přiděleno identifikační číslo. „Cookie" je běžně používaný nástroj, který vyhledává preference daného uživatele a je schopen obohatit Vaši návětěvu na našich stránkách. „Cookies" nám umožní poskytovat nabídku šitou na míru jednomu návštevníku, aniž by nám musel připomínat své preference pokaždé, když naše stránky navštíví. Naše „cookies" neobsahují žádné osobní identifikační informace. „Cookies" společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. rovněž nesledují návštevníky, když se pohybují po internetu poté, co opusí webové stránky společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.

"Cookies" rovněž používáme proto, abychom sebrali a uchovali souhrnná data o našich webových stránkách (např. počet návštevníků daných stránek), což nám pomáhají zjistit, které oblasti jsou u našich uživatelů oblíbené, a které ne. Mimo jiné nám to pomáhá při vylepšování a aktualizaci stránek na zákaldě takových údajů, jako jsou celkový počet návštevníků a zobrazených stránek.

Pokud nechcete přijmout „cookies", můžete je zablokovat tím, že upravíte ve svém internetovém prohlížeči. Návštevníci by si však mohli uvědomit, že odmítnutí „cookies" ovlivní jejich možnost profitovat z výhod plynoucích z používání „cookies", a že nebudou moci použít určité vlastnosti šité jim na míru podle vytvořeného uživtelského profilu.

Když navštívíte naše stránky a povolíte používání „cookie", Vaše identifikační číslo je automaticky přiřazeno Vašemu počítači, kdykoliv navštívíte naše stránky. Přestože zůstanete anonymní dokud na stránkách neuvedete své osobní informace, identifikační číslo nám umožňuje zazznamenávat Vaše návštěvy, takže Vám budeme moci lépe asistovat v případě, že budete potřebovat individuální služby nebo podporu. Jakmile na stránkách uvdete osobní informace, připojíme Vaše identifikační číslo k Vaší kontaktní informaci, takže Vás budeme moci rozpoznat při budoucí návštěvě. Rovněž jej používáme pro sledování informací, o ktéré se zajímáte.

B. při prohlížení našich stránek

Zatímco si prohlížíte naše internetové stránky, poskytujete nám informace, které však neodhalí Vaši osobní identitu - např. o kterém místě hledáte informace. Tato souhrnná, anonymní data používáme především pro redakční účely, ale nespojujeme je se žádnými osobními infomracemi jako např. Vaše jméno nebo adresa.

Když na našich stránkách hledáte informace, které Vás zajímají, možná si budet přát zadat specifickou "Žádost o informace" o našem hotelu případně se můžete chtít zúčastnit jednoho z našich on-line průzkumu nebo akcí. Abychom na tuto žádost mohli odpovědět, můžete být dotázání na osobní informace, jako např. Vaše jméno, PSČ, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

V případě, že nám tyto informace poskytnete, použijeme je pro účely, které jsme udali. E-maily Vám budeme zasílat pouze na Vaši žádost a Vy si můžete vybrat několik alternativních způsobů odpovědi na svou žádost. Odeslání Vašich osobních dat představuje přijetí a souhlas se smluvními podmínkami obsaženými v těchto Zásadách ochrany soukromí. Pokud nechcete poskytovat tyto informace přes Internet, můžete je poskytnout zavoláním přímo na naše rezervační oddělení na tel. č. +420 380 720 177.

Pokud chcete, můžete rovněž zadat Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás zařadili do databáze zájemců nebo Vám posílali ostatní informace. Do těchto databází budete zařazeni pouze pokud tento požadavek vyznačíte. Při rozhodování o zařazení do databáze či nikoliv, vemte v potaz, že jsou používány pouze pro vnitřní účely - naše databáze nikomu nepronajímáme ani neprodáváme. V případě, že budete souhlasit se zařazením do databáze, můžete kdykoliv požádat abyste z ní byli vymazání. Návštevníci budou mít vždy možnost přijmout nebo odmítnout jakoukoli formu sdělení od společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.

2. Při rezervaci

A. Na našich stránkách

Pokude se rozhodnete provést rezervaci v našem hotelu, budete vyzváni k vyplnění rezervačního formuláře. Když vyplňujete rezervační formulář, jste vyzvání k poskytnutí specifických ososbních informací, včetně Vašeho jména, adresy a kontaktní informace a čísla Vaší platební karty, které slouží jako záruka pro platbu zálohy na zabezpečení Vaší rezervace. Odeslání Vašich osobních informací představuje Vaše přijetí a souhlas se smluvními podmínkami obsaženými v těchto Zásadách ochrany soukromí.

Vzhledem k osobnímu charakteru informací, které poskytujete při rezervaci prostřednictvím našich stránek, je rezervační systém zabezpečený, takže číslo Vaší kreditní karty je chráněno nejsofistikovanější šifrovací technologí, která je v současné době k dispozici a poté je posláno prostřednicvtím soukromé sítě.

B. Prostřednictvím našeho rezervačního oddělení

Rezervaci lze také provést zavoláním přímým kontaktem na rezervační oddělení. Při provádění rezervace se Vás můžeme tázat na osobní informace, jako např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a způsob platby. Rovněž si můžeme vyžádat informace o tom, jaký typ pokoje preferujete nebo jaké jsou Vaše zvláštní požadavky. Potvrzení Vaší rezervace Vám bude posláno přímo z hotelu, a to nejčastěji e-mailem.

Jak uchováváme osobní informace?

1. V hotelu

Hotel přijímá značná opatření, aby zajistil, že osobní informace budou uchovávány na bezpečném místě, ať již se jedná o databázi nebo kartotéku. Mimo to činíme opatření zajišťující, že k těmto informacím budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci.

2. V našem rezervačním systému pro hosty

Abychom Vás mohli lépe obsloužit, rovněž uchováváme určité informace o hsotech v našem rezervačním systému pro hosty.

Uchovávané informace zahrnují jméno hosta, adresu, telefonní číslo a číslo kreditní karty. Rovněž můžeme uchovávat určité informace týkajícíc se Vašich požadavků na služby.

3. V naší marketingové databázi

Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. udržuje databázi informací o hostech,které jsou použity v marketingu, propagaci a výzkumu. Hosté tyto informace obdrží pouze v případě, že toto povolili na registračním formuláři v hotelu, na webových stránkách společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. nebo jinou formou. Jakékoli zaslané informace budou obsahovat jasné instrukce jak ukončit zasílání těchto propagačních materiálů.

Které informace nejsou bezpečné?

Je důležité poznamenat, že jakákoliv komunikace pomocí e-mailu není bezpečná. Vezměte prosím toto v potaz, když budete vyžadovat informace nebo zasílat formuláře e-mailem (Doporučujeme nepřikládat žádné důvěrné informace, např. informace o kreditní kartě), když používáte e-mail.

Jaké osobní informace mohou být poskytnuty třetím osobám?

Zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé služeb pro společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. mohou obdržet Vaše osobní informace běhemposkytování těchto služeb pro společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., aby mohli lépe vyhovět Vašim potřebám. Pomocí smluvních nebo jiných ustanovení společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. zajišťuje, že tyto osoby budou chránit Vaše osobní infromace způsobem odpovídajícím těmto Zásadám ochrany soukromí.

Bez Vašeho souhlasu budeme osobní informace o Vás sdílet mimo hotel společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. v případech kdy: (a) je tak požadováno nebo umožněno zákonem (např. v reakci na soudní obsílku); (b) je to nutné pro poskytnutí služeb, které jste si vyžádali. Taková žádost bude zároveň považována za váš souhlas (např. pronájem automobilu); (c) pokud byl Váš pobyt zaplacen třetí osobou, poskytneme této platící osobě fakturační informace; (d) nezaplatíte částku, kterou nám za poskytnuté služby dlužíte.

Pokud bude mít společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. podezření, že dochází k nezákonnému jednání, může provést šetření a/nebo oznámit svá zjištění nebo podezření policii nebo jinému příslušnému represivnímu orgánu.

Jak dlouho budou moje osobní informace uchovávány?

Vaše osobní informace budou uchovávány po dob požadovanou obecně závaznými právními předpisy.

Jak se dozvím o změnách v těchto Zásadách?

Pokud se rozhodneme udělat významnější změny v našich Zásadách ochrany soukromí, umístíme tyto změny na naše stránky www.bellevuehotels.cz, takže vždy budete vědět, jak nakládáme s osobními informacemi. Drobné změny mohou být provedeny a uvedeny v revidovaných Zásadách. Změna v používání nebudou uplatňovány retroaktivně na osobní informace, pro které jste dali výslovný souhlas před změnou Zásad ochrany soukromí, kromě případů, kdy je tak požadováno zákonem. Pokud se kdykoli rozhodneme použít osobní informace způsobem lišícím se od toho, který je uveden v těchto Zásadách ochrany soukromí, budeme Vás o tomto informovat e-mailem poslaným na Vaší poslední zámou adresu. Pokud nebudete s tímto odlišným způsobem využívání osobních informací souhlasit, můžete nás písemně požádat, abychom tak nečinili. Nebudete-li mít námitky, bude to považováno za souhlas s použitím Vašich osobních informací změněným způsobem.

OVĚŘIT DOSTUPNOST