Nacházíte se v sekci Úvod > Ceny a rezervace > Obchodní podmínky >

Obchodní podmínky

Ceny

Cena je účtována v Kč. Cena zahrnuje snídani, DPH a místní poplatky. Budou-li některý z poplatků či daní navýšen v souvislosti s danou rezervací, smluvní částka vzroste o vzniklý rozdíl. V případě navýšení některých daní a poplatků v průběhu trvání smlouvy, budou ceny navýšeny o rozdílnou částku. Cena uváděná v eurech je orientační, výsledná cena v eurech je stanovena dle fakturace, cena v eurech je placena na eurový účet hotelu. Při platbě v eurech může být připočten poplatek za převod dle platného sazebníku Komerční banky, a.s.

Systém slevy pro děti: Děti do 6 let zdarma na pokoji rodičů včetně snídaně bez nároku na lůžko, možnost zajištění dětské postýlky dle požadavku klienta, 50% sleva pro děti ve věku 6-11 let.

Porterage: 50,- Kč / cesta
Zvířata: 300,- Kč / noc

Polopenze/Stravování

K základní ceně za ubytování je možné doobjednat 3chodové až 5chodové servírované menu v cenách od 250,- Kč/ za osobu. Nabídka menu na vyžádání. Konzumace nápojů účtována dle skutečné spotřeby.

Parkování

autobus: 550,- Kč/den

osobní automobil, moto: 210,- Kč/den

Minimální velikost skupiny

Více než 8 osob nebo více než 5 pokojů

Skupinový servis

Mapa města a informační desky na každném pokoji. Gratuita - každá 21. osoba ve dvoulůžkovém pokoji zdarma.

Předplatba

100% celkového sjednaného obratu na základě stržení z kreditní karty odběratele nebo hotelem zaslané zálohové faktury, pokud není sjednáno jinak. Peněžní protředky musí být připsány na účet hotelu nejpozději ve lhůtě 14 dní před avizovaným a potvrzeným příjezdem skupiny. V případě neobdržení peněžních prostředků ve sjednané lhůtě si vyhrazuje hotel právo rezervaci bez náhrady zrušit.

Vyúčtování platby

Zúčtování finální částky k úhradě (částka celkem minus záloha) je hotelem vyhotoveno ihned po odjezdu hostů, faktura vystavena do 10 dnů a splatná dle data uvedeného na faktuře.

Storno podmínky

Individuální F.I.T. hosté

Storno více než 24 hodin před příjezdem je bezplatné. V případě storna v období 24 hodin před příjezdem až v  den příjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% sjednané částky ubytování za první noc.

Skupiny

Bezplatné storno je možné nejpozději do 31 dní před potvrzeným datem příjezdu. Storno 30 dní až 15 dní před příjezdem je účtován stornopoplatek rovnající se 50% smluveného obratu. Storno 14 dní až 5 dní před příjezdem je účtován stornopoplatek rovnající se 75% smluveného obratu. V případě storna v období 4 dní před příjezdem až v den příjezdu představuje storno poplatek částku rovnající se 100% smluveného obratu.

Gastronomické služby

Bezplatné storno je možné nejpozději do 7 dnů  před potvrzeným datem realizace dohodnuté gastronomické akce. Storno poplatek ve výši 45% 7-3 dny před potvrzeným datem realizace. Storno poplatek ve výši 100% sjednaného obratu 2 dny před potvrzeným datem realizace. Za storno do maximální výše 10% z potvrzeného počtu účastníků akce není účtován storno poplatek.

Check-in

Je možný od 15:00 hodin. V případě požadavku na dřívější check-in se o této možnosti informujte nejpozději s jednodenním předstihem před termínem příjezdu a to na reservačním oddělením hotelu. Podle aktuální obsazenosti hotelu Vám tato mimořádná služba dřívějšího check-in může být poskytnuta. Tato služba však následně není v žádném případě automaticky nárokována a tímto zaručena.

Check-out

Do 11.00 hod., pozdní Check-Out  na vyžádání (nemusí být umožněn).

Jmenný seznam hostů

Očekáváme nejpozději do 2 týdnů před plánovaným příjezdem, jinak hotel nenese zodpovědnost za správnost rozdělení pokojů. Hotel si vyhrazuje právo v případě, kdy nemůže dodržet stanovený počet pokojů, zjistit náhradní ubytování ve stejné destinaci nebo v nejbližším možném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie.

Fakturace

Základní fakturační měnou je Kč. Platbu v eurech je nutné avizovat nejpozději 14 dní před příjezdem skupiny. Poplatky spojené se směnou měn jdou k tíži plátce.

Garance rezervace

Rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 17 hod v den příjezdu. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu oznamte tuto skutečnost 1 den před plánovaným příjezdem. V objednávce rezervace musí být uvedeno číslo kreditní karty (Eurocard, Mastercard, Visa, American Express, Diners Club), kterou bude uhrazen případný storno poplatek způsobem „NO SHOW".

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu způsobenou  na věcech ve vlastnictví společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., za jejich odcizení, zniční  či ztrátu klienty odběratele, nese odběratel. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. je oprávněna provést úhradu způsobené škody způsobem nedojezdu („NO SHOW"), a to prostřednictvím kreditní karty (Eurocard, Mastrcard, Visa, American Express, Diners Club), jejíž číslo bylo odběratelem uvedeno v objednávce služeb. Odběratel je oprávněn nejpozději do 15 dní ode dne úhrady způsobené škody tuto provedenou úhradu reklamovat.
 

Rozhodčí doložka

Odběratel je povinen uhradit veškeré platby vynakládané v souvislosti s touto smlouvou přímo společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a pokud by některý náklad nesla společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., uhradí společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. takovou platbu nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.
O soudních a správních popl. rozhoduje při každém sporu soud dle zákona, náklady na právní služby, notáře apod. jsou však poplatky související se smlouvou.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.


Hlavní navigace: