Soutěž o Romantický pobyt

Možná jste slyšeli, že od 25. května 2018 vstupuje v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR. Mohlo by nám zabránit v dalším společném sdílení novinek o službách a nabídkách hotelu Bellevue a restaurace Le Jardin.  A to by byla škoda, nemyslíte?

Soutěžte od 24. května do 24. června 2018 o víkendový pobyt v Hotelu Bellevue v Českém Krumlově. K zapojení do soutěže stačí pouze souhlasit se zpracováním osobních údajů. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" v soutěžním emailu se automaticky zařadíte do slosování. Zástupce Hotelu Bellevue vylosuje výherce 25. června 2018. Výsledek soutěže bude 30. června 2018 zveřejněn na naší webové stránce a vítěz bude v ten samý den kontaktován mailem.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Bellevue hotel Latrán Services, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto soutěž bez náhrady zrušit anebo změnit její podmínky, a to po celou dobu trvání soutěže.

Souhlas pro marketingové účely (marketingový souhlas)

Tímto vás žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů vaší společnosti pro marketingové účely v rámci skupiny provozující Hotel Bellevue a společnosti Asten Hotels, s.r.o., a to za následujících podmínek:

1. Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely? Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány členy skupiny provozující Hotel Bellevue („Správci osobních údajů“), tedy: (I) RENTERA, a.s. Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, IČO 274 45 992 a její dceřiné společnosti, Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., IČO 242 41 253 a společnosti s nimi jednající ve shodě.

2. Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány? Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou Správci osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se vás či vaší společnosti („Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní informace a emailovou adresu. Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správci údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu s vámi nebo vaší společností, a to během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů a dopisem.

3. Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány? Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správci osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správců osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb či potřeb vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb a produktů.

4. Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely? Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) na dobu neurčitou; nebo (II) do doby odvolání daného souhlasu.

5. Vaše práva plynoucí ze souhlasů Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným některém/u ze Správců osobních údajů nebo e-mailem na sales@bellevuehotels.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na některého ze Správců osobních údajů na e-mail sales@bellevuehotels.cz. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správci osobních údajů přijmou nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav. Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.